O nás

Jsme společenství mladých lidí, kteří se (většinou) hlásí k jedné z farností Vinoř, Kbely nebo Čakovice.  To znamená, že většina z nás obývá různé městské části na severovýchodě (i za hranicemi) Prahy a právě zde chceme nabídnout prostor pro setkávání těch, které oslovuje křesťanství.  

Název NordStream souvisí s naší lokalizací na severu Prahy a trochu recesně (protože stejně se jmenuje i známý plynovod) vyjadřuje, že chceme být jakýmsi „severním proudem“. Chceme se nechat strhnout pro dobrodružství, které přináší osobní vztah s Bohem, rádi bychom byli společenstvím, které pomáhá rozvířit stojaté vody duchovního a vůbec osobního života každého z nás, ale i ostatních lidí kolem. Chceme být přátelským prostředím, kde se bude cítit každý dobře takový jaký je a kde se budeme společně povzbuzovat, podporovat a růst. 

Scházíme se buď společně a nebo ve dvou „proudech“, to znamená, že máme dva typy programů. Jeden je zaměřen na mladší mládež zhruba od 11 let a druhý na starší mládež od cca 15 let. To ale neznamená, že mladší nemohou přijít na program pro starší, pokud je bude zajímat. Ostatně, někteří starší se mnohdy účastní zároveň jako animátoři programu pro mladší.