Termíny a místa setkání

Setkání probíhají cca jednou za 14 dní v úterý od 19:00.
Program trvá cca 1,5 hodiny, tedy do 20:30.

Střídají se dvě formy: Jednou je program společný pro starší i mladší mládež, podruhé je setkání rozděleno na program zvlášť pro mladší a starší.

Společný program probíhá vždy ve Vinoři. Při rozděleném programu jsou starší vždy ve Kbelích a mladší v Čakovicích (výjimečně ve Vinoři).

Pro školní rok 2019/2020

19. 11. – společné setkání (Vinoř)

3. 12. – dělené setkání (starší Kbely, mladší Čakovice)

17. 12. – společné setkání (Vinoř)

7. 1. – dělené setkání (starší Kbely, mladší VINOŘ!!! – VÝJIMEČNĚ)

21. 1. – společné setkání (Vinoř)

4. 2. – dělené setkání (starší Kbely, mladší Čakovice)

18. 2. – společné setkání (Vinoř)

3. 3. – dělené setkání (starší Kbely, mladší Čakovice)

17. 3. – společné setkání (Vinoř)

31. 3. – dělené setkání (starší Kbely, mladší Čakovice)

14. 4 – společné setkání (Vinoř)

28. 4. – dělené setkání (starší Kbely, mladší Čakovice)

12. 5. – společné setkání (Vinoř)

26. 5. – dělené setkání (starší Kbely, mladší Čakovice)

9. 6. – společné setkání (Vinoř)

23. 6. – Závěrečné setkání na konec školního roku